Dimensió conceptual

Dimensió conceptual

Model per interpretar sistemes geològics

Geologia. La Terra, la seva història i els processos que li han donat forma

Model per interpretar sistemes vius

Biologia. Els éssers vius, la seva estructura, funcionament i evolució

Model per interpretar sistemes materials

Química. Composició, estructura i propietats de la matèria i dels seus canvis

Model per interpretar sistemes físics

Física. Comportament dels objectes i l’energia, a partir de les interaccions de les partícules en el temps i en l’espai