Descobrim els colors de les tintes

Descobrim els colors de les tintes

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

La majoria de les tintes (i dissolucions acolorides) estan formades per substàncies diverses. La tècnica per separar-les (cromatografia) es fonamenta en el fet que cada substància, quan circula sobre un mitjà determinat (a l’escola s’utilitza un paper de filtre), ho fa a una velocitat diferent. Ens podem preguntar: “De totes les tintes surten els mateixos colors? Com ho podem comprovar?”, “Quina diferència hi ha entre la tinta negra i la vermella? Quina és la tinta que es descomposa en més colors i la que en menys?”, i comprovar-ho experimentalment. 

Exemple A: Afegim una gota d’aigua sobre cada taca. Esc. Coves d’en Cimany, Teresa Pigrau, CS
Exemple B: Posem tires de paper a un got amb aigua (sense que l’aigua toqui la taca). Esc. Coves d’en Cimany, Teresa Pigrau, CS