De què depèn que es dissolgui més o menys gas en un líquid?

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Recordem que quan el solut és un gas, la solubilitat disminueix amb la temperatura i amb la pressió (al contrari dels sòlids i líquids). Una dificultat inicial és reconèixer que si un gas està dissolt en un líquid no el podem observar a ull nu. L’aigua té gasos dissolts i, per exemple, els peixos respiren a partir de l’oxigen dissol a l’aigua, que no es veu (i no, com creuen molts alumnes, que ho fa a partir de l’oxigen de la molècula d’aigua). Quan observem bombolles, és perquè el gas se separa del líquid, i ja no està dissolt.

 Per veure com la temperatura afecta la proporció de gas que se separa d’una solució, es pot fer la prova agafant dues ampolles d’una beguda amb gas. Primer comprovem si es veuen bombolles i si n’hi ha moltes o poques.  Després les posem una en un lloc calent i l’altra en un de fred i al cap d’una estona, repetim l’observació.

També podem tapar l’ampolla freda amb un globus i escalfar-la.

I per comprovar com influeix la pressió, obrim les ampolles (la dissolució està a força pressió dins d’elles), posem ràpidament un globus a les obertures de cadascuna, i comprovem quin globus s’infla més ràpid.