Procés d’elaboració d’una Rúbrica

Procés d’elaboració d’una Rúbrica

Procés d’elaboració d’una rúbrica per avaluar una exposició oral: 

Passos previs

Per elaborar una B.O. per part de l'alumnat

Base d'orientació

Derivada del pas anterior.

De la B.O. a la rúbrica

Concreció dels dos nivells extrems (satisfactori i excel·lent).

Rúbrica

Concreció dels dos nivells extrems (satisfactori i excel·lent).