Contracte per consensuar “regles de joc” de treball a l’aula

Contracte per consensuar “regles de joc” de treball a l’aula

Font emprada: IESM J. M. Zafra (2n ESO)
Els equips fan propostes

Inicialment, cada equip fa propostes del que creu necessari per tal que la vida a l’aula sigui útil per als seus aprenentatges i perquè el clima de classe ho afavoreixi (l’exemple és la redacció d’un equip)

S'elabora un contracte

Posteriorment, es recullen les diferents propostes i s’elabora un contracte a partir de consensuar els aspectes que tots consideren clau

Avaluació periòdica

Cada equip afegeix alguns aspectes propis no recollits en el global i avaluen periòdicament el compliment del contracte.

Un exemple (IES Zafra, 2n d´ESO)

Regles del contracte didàctic

  • No discutir-se tant per les idees que cadascú pot tenir i que vol imposar en el grup
  • Ser més solidaris amb l’altra gent i les seves opinions. 
  • Si es treballa en grup, treballar tot el grup, i no es deixa un de banda tan sols perquè no en sàpiga tant. 
  • Fer sovint xerrades per aclarir la nostra relació. 
  • Que hi hagi grups mixtes.
  • Tenir una bona relació amb els professors.
  • Que no hi hagi discriminació entre grups. 
  • Que no hi hagi com una mena de directors del grup i que tothom sigui igual. 
  • Si hi ha algú que no vulgui treballar, que l’altra gent l’intenti convèncer de treballar. 
  • Ajudar-se entre grups.