Contracte per consensuar les responsabilitats de cada membre d’un equip (treball al laboratori)

Contracte per consensuar les responsabilitats de cada membre d’un equip (treball al laboratori)

Font: Adaptació d´una proposta d´ASCD per part de Teresa Pigrau. Escola Coves d’en Cimany (Cicle Superior)

Aquest contracte s’ha pactat amb els alumnes.

  1. Primer es va fer un redactat inicial, amb les propostes que havien sortit.
  2. Però al llarg del curs es va anar ampliant a mesura que sorgien problemes o constataven que necessitaven responsabilitzar-se d’alguna nova tasca.
  3. L’exemple és un redactat de final de curs. Els alumnes avaluaven periòdicament el compliment del contracte en funció del seu càrrec. 

Una vegada signat el contracte, cada alumne s’autoavalua com ha exercit el seu càrrec dins l’equip. Els companys també l’avaluen i poden comparar les dues avaluacions.  També inclouen un reflexió personal orientada a pensar en què millorar .