Conèixer els materials que llencem, per reduir-los i reciclar-los

Conèixer els materials que llencem, per reduir-los i reciclar-los

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Ens podem preguntar quins són els residus que generem a casa (i a l’escola), quins són els que llencem amb més quantitat i a on van a parar una vegada els llencem. A partir d’aquests primeres interrogants es pot promoure contrastar la idea inicial amb dades, a partir d’analitzar quins materials es tiren a casa i a l’escola.

Es poden fer diferents propostes de recollida de dades en el marc d’aquesta reflexió inicial (veure taula 1 i taula 2).

Taula 1: Recollida de dades a partir d’analitzar els residus i on van a parar
Clica sobre la taula per descargar-te el document sencer
Taula 2: Recollida de dades a partir d’analitzar els residus en funció de les 4R
Clica sobre la taula per descarregar-te el document sencer

Per ajudar a saber on situar els residus es pot consultar: https://www.residuonvas.cat/ca

  Una característica que es pot treballar des de petits és reconèixer si un residu està format per un o més materials, i deduir que cadascun s’ha de situar en el contenidor corresponent. Per exemple, hi ha  envasos que estan formats per cartró i plàstic, i a l’hora de reciclar-los caldrà separar els dos materials. 

Quan s’ha de reutilitzar un material es farà en funció de les seves propietats.

Veure https://tresorderecursos.com/idees-per-construir-sistemes-materials/.

Font: Escola Les Palmeres (Santa Coloma de Gramenet), 5èP

L’alumnat pot comprovar experimentalment les propietats dels materials escollits, en relació als que s’analitzin, i recollir les dades en un quadre com el següent. De les propietats se’n poden deduir possibles usos per reutilitzar-los.

Font: Escola Les Palmeres (Santa Coloma de Gramenet), 5è (a partir de propostes de Teresa Pigrau)