Com seqüenciar l’aprenentatge

Com seqüenciar l’aprenentatge

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí

La planificació d’una UD també depèn de “a qui” va dirigida i condiciona l’ordre i el grau d’aprofundiment amb què es presenten les idees i es dissenyen les activitats. L’aprenentatge dels continguts caldrà plantejar-lo de manera progressiva, a partir d’un camí a través del qual es van identificant unes fites concretes que es vol que l’alumnat vagi assolint.​

Aquest procés comporta que l’alumnat articuli versions del model teòric objecte d’estudi cada vegada més complexes i coherents amb les dels científics, sense perdre de vista que la finalitat és explicar els fenòmens que l’envolten i actuar, fonamentant la presa de decisions en el coneixement i els valors associats.

De camins per arribar a l’objectiu que ens proposem n’hi ha molts de possibles.

La seqüenciació depèn de....
Els continguts

del model a aprendre per tal que possibilitin enllaçar amb allò que ja se sap i facilitin el pas següent en el procés de modelització.

El punt de partida

dels nens i les nenes

La demanda cognitiva

El nivell de la demanda cognitiva associada a les diferents habilitats de pensament que cal aplicar en la realització de les tasques incloses a la UD i a les dificultats de canvi de les idees prèvies.