Com separar mescles?

Com separar mescles?

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

A la natura la majoria de materials que trobem són mescles i, per obtenir-ne substàncies pures cal aplicar mètodes per separar-les.

Mescles heterogènies
Mètodes de separació
Ús
Procediment

Garbellament

Per separar mescles de sòlids de diferents mides

Separació magnética

Per separar mescles de de sòlids en les que una de les substàncies és magnètica (per ex. ferro).

Filtració

Per separar mescles d’un líquid i un sòlid. Les partícules del sòlid són una mica més grans que els forats del paper de filtre.

Decantació

Per separar dos líquids insolubles entre ells, en funció de la seva densitat, per exemple, l’oli i l’aigua.

Mescles homogènies
Mètodes de separació
Ús
Procediment

Evaporació/ Cristal·lització

Per saber-ne més cliqueu a: Com podem obtenir cristalls de CuSO4.5H2O? 

Per separar un solut sòlid dissolt en un dissolvent. Per exemple, la sal dissolta en aigua (per evaporació atès que la solubilitat no depèn de la temperatura)  o el sulfat de coure hidratat també dissolt en aigua (per cristal·lització, i en aquest cas, la solubilitat depèn de la temperatura)

Per separar la dissolució de dos líquids i recuperar-los tots dos, en funció de les diferències en la temperatura d’ebullició.

Cromatografia

Per separar els components d’una mescla complexa (de diferents líquids). Per exemple, d’una tinta o els pigments vegetals fotosintètics.

Font de les imatges: 

Carles Costa. 

Recerca en acció.