Com podem simular la formació i moviment del magma?

Com podem simular la formació i moviment del magma?

Cristina Montserrat. Mestra de 2n de primària de l’escola Ses Rotes Velles (Calvià, Mallorca)

Què creieu que passarà? (Exploració d'esquemes previs)

Arran de les explosions de La Palma, amb els alumnes de 2n va sorgir la necessitat d’investigar les erupcions volcàniques. Seguidament es comparteix una experimentació  fonamentada en dels materials del Tresor de Recursos, que estava integrada dins el  guió d’investigació elaborat amb l’alumnat. 

La pregunta que ens vam plantejar va ser: Com es forma es magma? Podem fer una simulació per comprendre-ho millor?. Els passos  van ser: 

  1. Vaig presentar els materials mentre fèiem un diàleg amb  el grup classe: La capa vermella…. què creieu que representa? i la de sorra? per què creieu que hi posem aigua?.  
  2. Exploració d’idees prèvies individual. Què creieu que passarà quan encenguem el foc? Cada alumne va fer un dibuix en tres passos, com es veu a la Imatge. 
Què passa?. Observació. (Construcció de coneixements a través de l'experimentació)

Encenem el foc i observem el que passa. 

En un primer moment no s'observen canvis.
La cera mesclada amb arena va emergint lentament
“La cera s’ha fos, és més lleugera que l’aigua (menys densa) i ha pujat cap amunt.
Per què passa?. (Construcció de coneixements a través de l'experimentació)
Posada en comú amb el grup classe. Per què creieu que ha passat?. Cada alumne aporta una explicació que discutim i valoram junts.

Seguidament cada alumne individualment fa el dibuix de nou.

DESPRÉS. COMPARA EL QUE SAPS ARA AMB EL TEU DIBUIX INICIAL.

EXPLICA-HO. HI HAS D’AFEGIR RES?