Com podem explicar les propietats i canvis de l’aigua amb el propi cos? (hidrorepresentacions)

Com podem explicar les propietats i canvis de l’aigua amb el propi cos? (hidrorepresentacions)

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Hem vist com els alumnes representen gràficament els canvis d’estat.

També poden representar les propietats i els canvis d’estat  amb el cos. 

1

Per entendre les propietats i els canvis de l’aigua ens cal imaginar com són les seves partícules i com s’uneixen entre elles. Una partícula d’aigua és com un imant, amb un pol positiu i un de negatiu.

Podem representar amb el cos com interaccionen (a més d’utilitzar boles o de dibuixar-les). Amb els infants l’expressió corporal és una molt bona manera de fer-ho

 Cada membre d’un grup representarà ser-ne una. Les seves mans seran el pol positiu i l’esquena, el pol negatiu. Per simular com s’uneixen dues partícules, un infant tocarà amb les mans l’esquena d’un altre i fins i tot, per expressar millor la unió, es poden lligar un cordill a la cintura. Quan s’uneixin, el cordill serà l’enllaç entre les partícules.

Activitat adaptada de: Watercourse (Organization); Western Regional Environmental Education Council. (1996). Project WET: curriculum & activity guide. Houston

També poden representar els canvis d’estat amb el cos.

Font: Esc. Coves d’en Cimany, Teresa Pigrau, CS.

I després dibuixar allò que havien expressat,  i explicar les raons per les quals creuen que és una bona  manera de fer-ho.  Habitualment els aprenents destaquen només una de les variables a tenir en compte i caldrà estimular que pensin en d’altres, tot reconeixent que per explicar un fenomen, sovint hem de tenir en compte diferents mirades o factors (tot estimulant un pensament  complex). 

Font de les dues imatges: Esc. Coves d’en Cimany, Teresa Pigrau, CS

Alguns exemples per explicar les propietats de l’aigua que haurem experimentat anteriorment els podem trobar clicant aquí:  “Què és allò que té una ‘pell’ dura, que pot fer ‘desaparèixer’ una muntanya de sucre, que pot mantenir freds els elefants i que pot trencar còdols gegants?

Com la superfície de l'aigua aguanta un clip

Tots els membres del grup, menys dos, representen les partícules d’aigua a la superfície d’un vas d’aigua. S’agafen mútuament –i amb força– les mans a les esquenes per simbolitzar les unions entre les partícules d’aigua.

Per mostrar el clip aguantat per la superfície d’aigua, un membre del grup situa un pal d’escombra horitzontalment damunt les diferents unions (mans), de manera que el pal no pugui ni trencar-les, ni caure.

Per mostrar què fa el detergent un altre membre del grup, que seria una partícula de detergent, es col·loca entre dues partícules d’aigua, trencant la unió. Aleshores la persona que porta el pal-clip, pot passar-lo a través de la unió trencada i fer-lo caure a terra.

La mateixa representació pot ser útil per explicar perquè l’aigua amb sabó renta millor la brutícia d’un teixit o perquè si aboquem detergent al riu, perjudica la vida d’alguns insectes perquè no s’aguanten damunt de l’aigua.

Font imatge: Hernán León. Cliqueu sobre ella per ampliar.

Com les partícules de l'aigua que s'evapora extreuen energia

Tots els membres del grup, excepte un, representen partícules d’aigua. En forma líquida, les partícules d’aigua es mantenen molt pròximes unes de les altres, i per representar-ho els infants uniran les mans (part positiva de la partícula) a l’esquena d’un company (part negativa). Com que les partícules estan en moviment, les unions estan constantment formant-se, trencant-se, i reformant-se a mesura que les partícules es mouen. Ho representem apropant-nos i movent-nos, agafant i deixant anar les unions.

Algunes partícules s’escalfen inicialment més que les altres (estan més a prop de la font de calor) i, per representar-ho, dos membres del grup agafen cartolines vermelles on posa ‘font de calor’. Com que tenen més energia que la resta, es mouen més ràpidament i toquen algunes de les altres i els hi passen una cartolina (calor/energia). Poc a poc totes van tenint més cartolines i quan en tenen moltes es separen (evaporant-se) i es forma vapor d’aigua (gas).

Aquesta representació ens pot servir per explicar els canvis d’estat.

Font: Biomonger.blogspot.cat. Cliqueu sobre la Imatge per més informació.

Com l'aigua dissol el sucre

Agafem alguns fulls de paper i escrivim un gran signe “+” en un extrem de cada full i un “-” a l’altre. El “+” representa el pol positiu de la partícula de sucre, i el “-” representa el pol negatiu. Apilem els papers per representar les partícules d’un terròs de sucre.

Tots els membres del grup menys un representen les partícules d’aigua donant voltes al voltant del terròs de sucre (muntanya de papers). Un membre del grup, representa la cullereta i “remena” el sucre i l’aigua. Al fer-ho, cada criatura uneix les seves mans (part positiva) a l’extrem negatiu d’una partícula de sucre (full de paper), i poc a poc, s’anirà trencant (dissolent) la muntanya de papers.

També podem representar que passarà quan l’aigua s’escalfa, a partir d’imaginar que hi hagués un foc sota les ‘partícules’ d’aigua. Els infants fàcilment expressen que es mourien més de pressa i, per tant, enganxarien/dissoldrien més partícules de sucre (fulls de paper).

Aquesta representació pot ser útil per explicar perquè un aigua pot estar contaminada i sembla neta (les partícules de les substàncies són molt petites i no es veuen), i si s’escalfa la dissolució, se’n dissolen més i pensar en com afecta el canvi climàtic i al medi.

Font imatge: educaciodigital.cat. Cliqueu-hi a sobre per ampliar.

Com s'expandeix l'aigua quan es congela

Tots els membres del grup, menys un, representen les partícules d’aigua en estat líquid. Es mouen unint-se entre elles i separant-se.

Amb guix marquem al terra un límit al voltant de tots els membres del grup, que han d’estar propers els uns dels altres (és un líquid), i així representem les parets d’un got. Un membre del grup porta una cartolina blava (que posa “extractor de calor”) per representar que està més fred que els altres i que es un extractor de calor (“absorbeix” energia). De tant en tant, colpeja l’espatlla d’altres membres (les partícules d’aigua), i quan són colpejades, comencen a moure’s més lentament (tenen menys energia ja que l’estant transferint a “l’extractor de calor”).

Quan les partícules d’aigua es mouen més lentament, s’uneixen de 6 en 6 formant un hexàgon tot deixant un espai buit al mig. Però aleshores no hi ha prou espai dintre del límit marcats a terra amb el guix, i alguns dels membres del grup hauran d’estar fora de la línia.

Aquesta representació ens pot servir per explicar perquè una ampolla plena d’aigua al congelador es trenca o perquè l’aigua pot trencar còdols gegants, entre d’altres fenòmens.

Font imatge: M Redon. Per ampliar-la cliqueu sobre la imatge.