Com decidir quins materials utilitzar per construir una casa?

Com decidir quins materials utilitzar per construir una casa?

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí.

 Per tal d’experimentar que per fabricar un objecte sovint necessitem materials diferents en funció de les seves propietats, es pot estimular que els infants en construeixin i que hagin de decidir quins utilitzen, aprofundint en les raons pels quals es seleccionen. Es pot pensar en instruments d’ús quotidià o lúdic, com un raspall de dents o una joguina, i plantejar-se de què estan fets, per què, i si igualment serien útils o funcionarien si estiguessin fets d’altres materials.

1

 Establir relacions entre materials i els seus usos es pot fer des de ben petits. Per exemple, nens i nenes de P3 ja es plantegen quins materials necessiten per construir una casa per representar el conte “La Rínxol d’or i els tres óssos”  per representar-lo a l’escola

2 vermell

Escullen una capsa ben gran, que serà la ‘casa’ i a partir d’ella van incorporant elements per transformar-la en un possible habitatge pels tres óssos. Pensen que haurà de tenir finestres, cadires, llits…, i se’ls demana que portin materials que tinguin a casa seva  i puguin ser útils amb aquestes finalitats. 

 

3 vermell

Primer es pregunten quins materials poden utilitzar per fer les finestres. Es plantegen quines propietats han de tenir. Per exemple: els vidres han de ser transparents, no han de deixar passar l’aigua quan plou, i experimenten quins dels materials que tenen poden ser més idonis.

I després de conversar, n’escullen un i justifiquen perquè l’han triat 

4

A partir de processos similars, escullen materials que possibilitin tenir coixins per les cadires amb diferents graus de duresa (tous, durs). 

El procés pot continuar identificant diferents objectes per a la casa i quins materials poden ser més idonis utilitzar per fabricar-los. 

Aquest aprenentatge de les propietats i la seva relació amb els usos que fem dels materials es pot anar treballant al llarg dels cursos, experimentant propietats cada vegada més complexes o ampliant les representacions que s’han construït inicialment. Per exemple, en aquest altre projecte (adaptat a partir de les activitats aplicades a 6è Primària, a l’escola Coves d’en Cimany de Barcelona) s’han treballat propietats a partir d’aprofundir en els usos dels materials de construcció en alumnes més grans. En aquest cas es va partir de la pregunta: A tots els països i llocs s’utilitzen els mateixos materials per construir les cases? De què depèn que se n’utilitzin uns o altres? 

Font: Escola Coves d’en Cimany (Barcelona). Teresa Pigrau. 6èP.