Com compartir l’avaluació amb les famílies?

Com compartir l’avaluació amb les famílies?

Neus Sanmartí i Teresa Pigrau

En els següents enllaços trobareu exemples en relació als diferents objectius dels informes en funció de cada trimestre. Cliqueu-hi per accedir a la informació. 

Primer trimestre

La finalitat és compartir l’anàlisi o diagnosi de la situació inicial de l’alumne, així com les propostes d’actuació que puguin ser útils per al seu progrés.

Segon trimestre

La finalitat és que els mateixos alumnes elaborin informes d'autoavaluació a partir de criteris prèviament consensuats. Es pot fer des de 1r de primària.

Tercer trimestre

La finalitat no es redueix a fer constar el nivell final d’aprenentatges sinó el grau de desenvolupament de la competència en relació amb l’inici.