Definicions

Com fer definicions?

Exemple de procés contextualitat en un projecte en el qual els alumnes elaboren una Base d'Orientació sobre com fer una definició. 5è de primària.

Rúbrica definicions

Exemple de rúbrica adaptada a partir de la que es va fer a l´IES Badia del Vallès. Es pot emprar tant a primària com a ESO.

Exemples de planificació de l’acció

Exemples de planificació de l’acció
Com imagino que seré quan sigui gran?

Institut Antoni Maura. Palma (Mallorca). Formació: Neus Sanmartí. Imatge rebuda a través de Gabriela Spano. Aquesta activitat forma part d'un projecte de 1r d´ESO sobre Qui som jo?. 

Com fer una divisió?

Escola Heura, 4t. Teresa Calveras. Barcelona.

Els nens i nenes estan aprenent a dividir. En un moment del procés d’aprenentatge, la mestra els demana que en petits grups, escriguin tots els passos que creuen que han de tenir en compte al fer una divisió. Mentre ho escriuen, la mestra passa pels grups i els hi va plantejant dubtes quan percep que alguna acció no és idònia, per tal que la revisin si ho creuen necessari.