Mapes de pensament elaborats per diferents alumnes d’un mateix grup-classe per resumir les normes d’accentuació

Font: Marta Pont

Es pot observar la diversitat de representacions. Les poden comparar i regular les idees expressades.