Material / Objecte

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí.

Idees per treballar

Les idees bàsiques a treballar per explicar aquestes propietats i canvis

Idees per revisar

Les idees habituals de l'alumnat per revisar

En aquest apartat trobareu en un sol bloc les idees per treballar i per revisar.  Tots els objectes estan fets a partir de materials. Un objecte pot estar fet de diversos materials.

Els objectes estan fets de materials

Un objecte ve determinat per les seves propietats extensives (massa, volum), mentre que un material per les intensives. Els objectes els podem construir gràcies a les propietats intensives dels materials. Pensem, per exemple, en les propietats del material que ens permeten fabricar un ganivet de ferro i per què no fem ganivets de fusta o de vidre.

Les propietats intensives dels materials condicionen les propietats extensives dels objectes que formen

Els objectes es poden comptar fàcilment (són discontinus), mentre que els materials els observem com un continu. L’objecte ‘gotes d’aigua’ és observat discontínuament, mentre que el material aigua el veiem com un continu.

Els materials es poden presentar en formes diverses

Als alumnes els costa identificar materials idèntics presentats en formes diferents, per exemple, en pols o compacte.

Es pot canviar la forma sense canviar la massa i el volum

També els costa diferenciar entre forma i volum i reconèixer que la massa o el volum poden ser iguals malgrat canviar la forma.

"Bones" preguntes

Possibles bones preguntes que ajudin a la construcció d'aquestes idees

Preguntes per diferenciar els objectes dels materials:

De quins materials està fet un objecte (joguines, objectes d’ús a l’escola, roba, una bicicleta…)?

Quins materials hi ha en un envàs (per exemple, una ampolla de cava –vidre, suro, filferro, paper etiqueta-)?

Quan es porta a reciclar, s’han de tirar aquests materials als mateixos contenidors?

Preguntes sobre els usos dels materials:

Quin material és el que ens pot anar més bé per fer…?

Per què utilitzem vidres per les finestres, …?

Quins objectes diferents es poden fer amb fusta, ferro, plàstic, ‘goma’…?

Quines propietats té la fusta, el ferro, el plàstic, la ‘goma’… que les fan tan útils per fabricar aquest objecte?

Ens podem imaginar un ganivet de plastilina, una sabata de ‘pedra’…?

Per què els plàstics són uns materials tan útils? Quines propietats els fan útils i quines no?