Com és que l’aigua renta la roba?

Com és que l’aigua renta la roba?
Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 

Tots les persones sabem que utilitzem l’aigua per rentar la roba, però poques ens fem la pregunta sobre quines són les  propietats que fan que sigui un líquid idoni per a la neteja de teixits i d’altres objectes. 

Quan plantegem aquesta pregunta a criatures de 8 i 9 anys, donen moltes respostes diverses, i en bona part ja intueixen quines són les propietats significatives

Perquè l’aigua s’emporta la sorra, la terra o el fang. Per això quan hẻm acabat, l’aigua està bruta. 

Renta perquè l’aigua és neta. Perquè mulla. 

Perquè té clor. Perquè li fiquen desinfectants. 

Per què fem servir aigua per rentar? (Xarxa sistèmica)

Taula: Xarxa sistèmica: Anàlisi de les respostes de criatures (3r i 4t) a la pregunta: Per què fem servir l’aigua per rentar?

Per ampliar informació, consulteu: Pujol, R.M., & Sanmartí, N. (1992). Barcelona i l’aigua. Ajuntament de Barcelona.

Serà important que la conversa posterior, o quan observem amb més detall l’acció de ‘rentar’, recollim les propietats que ja intueixen i les ampliem donant-hi significat i parlant-ne ‘científicament’. Per exemple, relacionar “s’emporta la brutícia” amb el fet que l’aigua és un bon dissolvent, o el fet de que “mulla”, amb la de la tensió superficial. La de l’aigua és elevada i precisament, li afegim sabó perquè disminueix el seu valor i així ‘mulla més’ (veure l’experiència sobre la ‘pell dura de l’aigua’).