Material / Objecte

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí.

Idees per treballar

Les idees bàsiques a treballar per explicar aquestes propietats i canvis

Idees per revisar

Les idees habituals de l'alumnat per revisar

En aquest apartat trobareu en un sol bloc les idees per treballar i per revisar.  Tots els objectes estan fets a partir de materials. Un objecte pot estar fet de diversos materials.

Els objectes estan fets de materials

Un objecte ve determinat per les seves propietats extensives (massa, volum), mentre que un material per les intensives. Els objectes els podem construir gràcies a les propietats intensives dels materials. Pensem, per exemple, en les propietats del material que ens permeten fabricar un ganivet de ferro i per què no fem ganivets de fusta o de vidre.

Les propietats intensives dels materials condicionen les propietats extensives dels objectes que formen

Els objectes es poden comptar fàcilment (són discontinus), mentre que els materials els observem com un continu. L’objecte ‘gotes d’aigua’ és observat discontínuament, mentre que el material aigua el veiem com un continu.

Els materials es poden presentar en formes diverses

Als alumnes els costa identificar materials idèntics presentats en formes diferents, per exemple, en pols o compacte.

Es pot canviar la forma sense canviar la massa i el volum

També els costa diferenciar entre forma i volum i reconèixer que la massa o el volum poden ser iguals malgrat canviar la forma.

"Bones" preguntes

Possibles bones preguntes que ajudin a la construcció d'aquestes idees

Preguntes per diferenciar els objectes dels materials:

De quins materials està fet un objecte (joguines, objectes d’ús a l’escola, roba, una bicicleta…)?

Quins materials hi ha en un envàs (per exemple, una ampolla de cava –vidre, suro, filferro, paper etiqueta-)?

Quan es porta a reciclar, s’han de tirar aquests materials als mateixos contenidors?

Preguntes sobre els usos dels materials:

Quin material és el que ens pot anar més bé per fer…?

Per què utilitzem vidres per les finestres, …?

Quins objectes diferents es poden fer amb fusta, ferro, plàstic, ‘goma’…?

Quines propietats té la fusta, el ferro, el plàstic, la ‘goma’… que les fan tan útils per fabricar aquest objecte?

Ens podem imaginar un ganivet de plastilina, una sabata de ‘pedra’…?

Per què els plàstics són uns materials tan útils? Quines propietats els fan útils i quines no?

Material i propietats

Teresa Pigrau

Neus Sanmartí 

Idees per treballar

Les idees bàsiques per treballar

Idees per revisar

Les idees habituals de l'alumnat per revisar

Dins aquest apartat els títols tramats en color es corresponen amb les  IDEES PER TREBALLAR, mentre que la seva descripció detallada fa referència a les IDEES HABITUALS DE L’ALUMNAT A REVISAR. A la part inferior hi trobareu exemples de bones preguntes. 

Els materials tenen propietats intensives i extensives

En tot material es poden observar i identificar dos grans tipus de propietats:

  • Propietats característiques o intensives: depenen del material però no de la seva quantitat (cada substància pura les té diferents d’altres i la caracteritzen). Aquestes propietats es mantenen quan el trenquem, l’esmicolem, fem barreges…: gust, color, olor, densitat, duresa, mal·leabilitat, solubilitat, conductivitat del calor o elèctrica, reactivitat química,  grau d’acidesa, estat a una temperatura determinada…

  • Propietats no característiques o extensives: no depenen del material però sí de la quantitat de matèria: massa i volum (dos materials diferents poden tenir la mateixa massa o volum i un mateix material pot tenir diferent massa i volum).

No cal encara diferenciar entre material i matèria

En aquestes edats no cal entrar en diferenciar entre material i matèria. Es diu que l’Univers està constituït de matèria i energia, i s’oposa la idea de matèria a la “d’esperit” (una de les dificultats dels alumnes -i històriques- és reconèixer que la llum i la ‘calor’ no són matèria sinó formes diferents de manifestar-se l’energia, tot i que en sentit estricte l’energia està formada per fotons -un tipus de partícules-)

Definim què és una substància

També cal tenir en compte que sovint s’utilitza la paraula substància com a sinònim de material. Considerem que seria preferible utilitzar el concepte de substància per als materials purs, mentre que material seria un terme més ampli, ja que inclouria les substàncies i les mescles.

Els conceptes els construïm realitzant accions sobre els materials

El concepte de matèria i les seves propietats es va construint a partir de l’aplicació d’accions sobre els materials: trencar, esmicolar, ratllar, vessar, transferir, bufar, aspirar, barrejar, escalfar, atreure amb un imant… Si costa de ratllar diem que és dur, si li podem donar forma sense que es trenqui diem que és mal·leable, si se’n va al fons de l’aigua d’un got és que és més dens que l’aigua, si es ‘trenca’ amb l’aigua és soluble i la mescla queda transparent, si ‘pica’ a la llegua és àcid…

"Bones" preguntes

Possibles bones preguntes que ajudin a la construcció d'aquestes idees

Preguntes per descriure els materials
Què comprovem al fer-lo servir?

Com és? Quines sensacions tens (què es nota) al fer una acció? Què comprovem al fer sevir un instrument? Què passa a l’apropar un imant al ferro? I a la fusta?

L'aire pesa? I la calor? i l'aigua?

Com notem que hi ha aire al nostre voltant? La llum és matèria, pesa? I la calor? I l’aire? I l’aigua? Quina diferència hi ha entre un cristall i un vidre? El ferro és gris o està pintat de gris?

Preguntes per identificar materials per les seves propietats

Com saber si és ferro o alumini? Si té una determinada olor, gust, color..., podem saber quin material és? Si té una determinada forma, grandària.., podem saber quin material és? Té la mateixa densitat l’aigua que l’oli? Com ho podem saber? Sura o no en aigua? Es dissol o no...? Com podem diferenciar la sal i el sucre, sense provar-los? Quines propietats de l’aigua la fan tan útil per rentar? Per què utilitzem cables de coure perquè circuli el corrent elèctric i no fils de plàstic? Tots els sòls són igualment permeables (filtren l’aigua)? Com ho podríem comprovar?

Preguntes per agrupar materials
Preguntes per agrupar materials:

Aquest i aquest altre material tenen el mateix … (propietat)? Com ho podem saber?

Entre diferents materials, quin és el que és més … (propietat)? Com ho podem comprovar?

En què s’assemblen el ferro i la fusta, l’aigua i l’oli, els diferents tipus de plàstic…? En què es diferencien?

L’aigua, el gel i el vapor són el mateix material (substància) o són diferents? Com ho podem saber?