Murals, pòsters, cartells, collages, infografies, lapbooks

Murals, pòsters,  cartells, collages,  infografies,  lapbooks

Com?

Els murals escolars s’acostumen a realitzar sobre una cartolina o paper, però també es poden utilitzar altres suports. La diferència principal entre un mural i un lapbook és que aquest darrer s’elabora a partir d’un suport desplegable. Una infografia és un mural creat amb eines digitals, mentre que un collage es genera a partir d’utilitzar materials o objectes que s’enganxen al suport. El cartell utilitza normalment un text curt i una sola imatge, posant de relleu la idea principal que es vol comunicar. 

Collage

Collage per representar característiques dels vertebrats

Murals, pósters i cartells

Taula de criteris per avaluar la realització d’un mural (criteris de realització i criteris de qualitat -expert)

Guida Al·lès. Podeu descarregar-la gratuïtament clicant aquí .

Eines digitals

PADLET

Mural dels Treballs de Recerca de 2n BATX de l´IES J. Ramon Benaprès

Padlet és un mural o pissarra col·laborativa que permet inserir vídeos, audios, text, imatges. Abans es deia Wallwisher.

GLOGSTER

També permet inserir imatges, vídeos i textos però té una composició més visual. Inclou plantilles per temes i edats adreçades especialment a les escoles, com la que es veu a la imatge.

LINO

Mural o póster col·laboratiu que permet inserir imatges, textos (en forma de notes) i vídeos. Serveix també per organitzar idees en equip. Un exemple de les escoles Badalona Mural dels Desigs de Pau

Infografies

Infografies per representar la conjectura de Collatz

Font: Marisa Domínguez,  1r ESO. IESM J.M.Zafra (Barcelona)
Cada alumne ha sintetitzat en una infografia la informació recollida sobre aquesta conjectura. Possibilita avaluar què ha entès i les idees que destaca.

Infografies digitals

PIKTOCHART

Guida Al·lès. Projecte per 4t ESO. Com seria el teu país ideal?

INFOGRAM

INFOGRAM, igual que PIKTOCHART disposa d´un ventall gratuït de plantilles per a crear la infografia.

CANVA

Infografia dissenyada amb CANVA

Les eines digitals permeten incloure diferents arxius multimèdia i fer un treball cooperatiu en xarxa amb altres cursos, escoles.

Maquetes, murals, pòsters, infografies, collages, lapbooks, cartells…

Maquetes, murals, pòsters, infografies, collages, lapbooks, cartells…

Una maqueta, un mural, un pòster, una infografia, un collage, un lapbook, o un cartell són instruments que possibiliten recollir dades en relació a tot tipus d’aprenentatges, combinant textos, dibuixos, esquemes, gràfics, imatges, fotografies, objectes i materials reals. També s’hi poden connectar altres dades a partir de codis QR. A més, en el moment que s’utilitzen com a mitjà per a acompanyar l’explicació oral de les idees, resultats de recerques o valors, també permeten recollir dades per avaluar aquesta competència comunicativa.

Mural sobre el vent. Escola Ses Rotes Velles. Mallorca. Aina Amengual.

La seva construcció exigeix aplicar sabers diferents, des de la selecció del que és important representar, fins a la distribució a l’espai dels textos, objectes i imatges. La finalitat és posar de manifest i sintetitzar els continguts més significatius. Per tant, aquests documents comporten  aplicar estratègies de síntesi i de visualització que s’han d’haver après prèviament.

Tot i així, també es poden utilitzar per regular sabers al llarg del procés d’aprenentatge, ja que es poden anar construint poc a poc, tot revisant les idees que s’hi van introduint.

Murals, pòsters, collages, infografies, lapbooks o cartells