Esquema-mapa per recollir les idees de l’alumnat en diferents moments del procés d’aprenentatge

Font: Neus Garriga. Escola Turó del Cargol (Barcelona), 2n primària

En el marc d’un projecte sobre les joguines, cada equip d’alumnes juga amb una i observa com és i com funciona. Després ho expliquen als companys. Posteriorment, individualment, cada alumne omple els diferents apartats de l’esquema (que ha donat la mestra), recollint tot el que ha entès del que s’ha dit.

Aquest esquema l’alumne el va ampliant al llarg del projecte. Quan reconeix que pot millorar algun apartat, ho escriu. A l’exemple següent es mostra la producció inicial d’un alumne, com la va millorant i l’esquema-mapa final.

Mapes conceptuals elaborats per alumnes després de fer un projecte sobre les plantes

Mapes conceptuals elaborats per alumnes després de fer un projecte sobre les plantes

Font: Mercè Marimón. Escola Baloo, 2n primària

Cada alumne va dissenyar primer individualment el seu mapa a partir de conceptes donats per la mestra (podien afegir els que volguessin). Després, en equip, havien de comparar els diferents mapes i elaborar-ne un del grup. La mestra passava per les taules i suggeria, si ho creia adient, aspectes a revisar de la seva producció de grup.

Alumne 1
Alumne 2
Alumne 3

Es pot observar com en alguna de les primeres produccions (1-2-3), el concepte més general és el de flor (i no el de planta), o com no saben com connectar el d’aire. Totes aquestes dificultats es solucionen en la producció final (4). 

Producció de l’equip una vegada s’han posat en comú