Experiències de la competència comunicativa

Nens i nenes de 2 a 6 anys expliquen contes coneguts

Converses sobre lectura (2 a 4 anys). Com ho feu per llegir?. Experiència a primària de lectura compartida. 

L’aventura d’aprendre a escriure i la  correcció compartida

Experiència sobre la metacongició, una estratègia de comprensió lectora de 6 a 12 anys

Creació d’un poema sobre el cicle de l’aigua a partir d’una visualizació. 

Rutina aplicada a l’estudi dels volcans. Gaby Spano. 

Tallers per a practicar i i avaluar les estratègies de comprensió.

Experiències sobre avaluació

Experiències sobre avaluació

Dins aquest apartat hi trobareu el recull de les experiències sobre avaluació (la majoria en vídeo) del blog. Estan classificades en funció de l’objectiu que persegueixen així com l´etapa educativa. Així i tot, l’etapa no és determinant, atès que moltes d’elles són aplicables a diferents nivells. 

Exemple d’avaluació d’un projecte sobre nutrició de les plantes

Exemple d’avaluació d’un text instructiu a partir d’una rúbrica

Exemple 3r ESO: Quants anys fa que van aparèixer els mamífers?

Exemple 2n primària d´avaluació d’un projecte sobre les joguines.

Tres exemples: Coavaluació, heteroavaluació i autoavaluació. 

Exemple d´avaluació d´un projecte sobre les plantes. 

Exemples de diferents instruments d’avaluació (qüestionaris, organitzadors gràfics, rúbriques….)

Experiències

Repensar l'avaluació

Diversos exemples d'activitats d'avaluació per reflexionar sobre: les finalitats, el procés, els objectius, els instruments i la gestió de l'avaluació

Competència científica

Una activitat sobre l'esquelet dels conills per a treballar la funció de relació del model ésser viu

Comptetència comunicativa

Diverses experiències de treball de l'expressió oral, l'expressió escrita i la comprensió lectora