Experiències de la competència comunicativa

Nens i nenes de 2 a 6 anys expliquen contes coneguts

L’aventura d’aprendre a escriure i la  correcció compartida

Converses sobre lectura (2 a 4 anys). Com ho feu per llegir?. Experiència a primària de lectura compartida. 

Experiència sobre la metacongició, una estratègia de comprensió lectora de 6 a 12 anys

Experiències sobre avaluació

Exemple d’avaluació d’un projecte sobre nutrició de les plantes

Exemple d’avaluació d’un text instructiu a partir d’una rúbrica

Exemple 3r ESO: Quants anys fa que van aparèixer els mamífers?

Exemple 2n primària d´avaluació d’un projecte sobre les joguines.

Tres exemples: Coavaluació, heteroavaluació i autoavaluació. 

Exemple d´avaluació d´un projecte sobre les plantes. 

Exemples de diferents instruments d’avaluació (qüestionaris, organitzadors gràfics, rúbriques….)

Experiències

Repensar l'avaluació

Diversos exemples d'activitats d'avaluació per reflexionar sobre: les finalitats, el procés, els objectius, els instruments i la gestió de l'avaluació

Competència científica

Una activitat sobre l'esquelet dels conills per a treballar la funció de relació del model ésser viu

Comptetència comunicativa

Diverses experiències de treball de l'expressió oral, l'expressió escrita i la comprensió lectora