Experiències sobre avaluació

Experiències sobre avaluació

Dins aquest apartat hi trobareu el recull de les experiències sobre avaluació (la majoria en vídeo) del blog. Estan classificades en funció de l’objectiu que persegueixen així com l´etapa educativa. Així i tot, l’etapa no és determinant, atès que moltes d’elles són aplicables a diferents nivells. 

Exemple d’avaluació d’un projecte sobre nutrició de les plantes

Exemple d’avaluació d’un text instructiu a partir d’una rúbrica

Exemple 3r ESO: Quants anys fa que van aparèixer els mamífers?

Exemple 2n primària d´avaluació d’un projecte sobre les joguines.

Tres exemples: Coavaluació, heteroavaluació i autoavaluació. 

Exemple d´avaluació d´un projecte sobre les plantes. 

Exemples de diferents instruments d’avaluació (qüestionaris, organitzadors gràfics, rúbriques….)

Exemples de representació d’objectius

Abans d’iniciar un projecte

Escola Bellaterra. 3r de primària. Representació d’objectius abans d’iniciar un projecte i del procés per a la seva regulació

A partir d’una conversa inicial al començament d’un projecte sobre l’hort, durant la qual es parla del que ens pot interessar o necessitem aprendre sobre les plantes, cada alumne escriu les tres coses més importants que creu que aprendrà.

Vegem seguidament les expectatives que expliciten dos alumnes de la mateixa classe:

Les expectatives de cada alumne són molt variades. Unes se centren en idees més conceptuals, d’altres procedimentals i d’altres, fins i tot, actitudinals.

Posteriorment, es comparen les diferents representacions i en gran grup s’acorda què voldríem aprendre a partir del projecte. Finalment, s’avalua si els objectius han evolucionat i si s’han assolit.


Després de realitzar una activitat

Escola Baloo, P5, Conxita Romeu, Barcelona. Exemple de representació d’objectius després de realitzar una activitat i del procés per a la seva regulació

Foto: Escola Ses Rotes Velles (Mallorca. Cristina Carrasco.

Després de fer una activitat experimental per aprendre a reconèixer de què depèn que una ombra sigui gran/petita o nítida/difuminada (realitzada a una aula on habitualment els nens i nenes aprenen psicomotricitat), la mestra els demana que diguin què creuen que han après avui.

  • Uns alumnes (més o menys la meitat de la classe) reconeixen l’objectiu i parlen d’aprendre a fer que surtin ombres grans i petites i que es vegin bé. 
  • La resta diuen “psicomotricitat” o  a moure’s.

A partir d’aquestes representacions, la mestra els demana que s’ho repensin: quines raons tenim per dir cadascuna d’aquestes afirmacions? Els nens i nenes que havien expressat la segona idea ràpidament canvien de parer. 

Què entenem per avaluació formadora?

Què entenem per avaluació formadora?

S’anomena així l’avaluació que promou que sigui l’alumne qui recull les dades, les analitza i n’emet judicis, i pren decisions per millorar i superar obstacles. Només la persona que comet l’error o té una dificultat, pot corregir-los. Els altres (professorat, companys, familiars) poden ajudar en el procés, però no són ells els qui ‘corregeixen’.

La finalitat reguladora de l’avaluació

La finalitat reguladora de l’avaluació

Aprendre comporta identificar les dificultats i els errors, comprendre quines són les seves possibles causes i prendre alguna decisió sobre com superar-les. Per tant, s’aprèn a partir dels errors, de les dificultats o dels obstacles, tot avaluant-los, és a dir, identificant-los, entenent-ne les causes i prenent decisions per superar-los. És el que en diem avaluació formativa o formadora.

Escola Coves d'En Cimany. Teresa Pigrau. 5è de primària.

L’error és quelcom normal en tot procés d’aprenentatge. Si un alumne realitza bé una tasca la primera vegada que la fa, sol ser que o bé ja la sabia fer o bé l’ha copiat. En ambdós casos, però, no hi haurà cap aprenentatge. Per tant, l’avaluació amb finalitat reguladora requereix la creació d’un clima d’aula en què l’error es pugui manifestar sense que sigui penalitzat, i on tothom es pugui expressar, s’escoltin les propostes, es valorin i s’integrin quan es considerin vàlides.

Veure exemple

Cliqueu sobre la icona per veure un vídeo-exemple d'avaluació reguladora

El error, un medio para enseñar

Cliqueu sobre la icona per veure en format PREZI l´article de Astolfi J.P. (1999). El error, un medio para enseñar. Colección: Investigación y enseñanza, 15. Sevilla: Ed. Díada.

Per què avaluar? Amb quina finalitat?

Per què avaluar? Amb quina finalitat?
"Hem de passar d’una avaluació de l’aprenentatge a una avaluació entesa com aprenentatge.”
(Orientacions en el nou currículum finlandès)
2015
"Ensenyar, aprendre i avaluar són, de fet, processos coincidents.”
Jaume Jorba i Neus Sanmartí
1996
Neus Sanmartí (2020) Avaluar és aprendre
Finalitats de l'avaluació
La finalitat reguladora

Clica sobre l'icona per ampliar

La finalitat qualificadora

Clica sobre l'icona per ampliar

Per saber-ne més