Exemples d’autoavaluació

Exemples d’autoavaluació
Les responsabilitats en el treball en equip

Escola Coves d’En Cimany. 5è. Teresa Pigrau. Barcelona. 

Cada alumne s’autoavalua com ha exercit el seu càrrec dins l’equip. Els companys també l’avaluen i poden comparar les dues avaluacions.  També inclouen un reflexió personal orientada a pensar en què millorar .

Per consultar el document complet amb els altres càrrecs cliqueu aquí. 

 


Autocorrecció d’una prova

IESM Juan Manuel Zafra, 1r ESO. Victòria Ibáñez i Marisa Domínguez, Barcelona

Cada alumne corregeix la prova que ha fet, indicant què creu que canviaria

Exemple d’heteroavaluació

Exemple d’heteroavaluació

Escola Baloo, 2n, Mercè Marimon, Barcelona

Els alumnes han sortit al pati, han observat les ombres i fan un dibuix per representar-les. La mestra els planteja preguntes per tal de promoure la seva autoavaluació. Les preguntes estan pensades per estimular que els nens i nenes vagin reflexionant sobre tot el que han de tenir en compte per pensar com són les ombres i com s’originen, és a dir, en la Base d’Orientació que més endavant podran deduir i explicitar. Una vegada introduïts els dubtes, tota la classe va voler tornar al pati per observar-les de nou i refer el dibuix.

Exemple de coavaluació entre iguals

Escola Banús, 2n, Santa Coloma de Gramenet

2n de primària

Els alumnes han realitzat un experiment i en redacten l’informe. Després de consensuar amb tot el grup-classe els criteris d’avaluació, cada parella d’alumnes avaluen els informes de dos companys a partir d’identificar en el text on es parla de les accions fetes (subratllen amb diferents colors les accions), analitzen  què han escrit i fan propostes als companys per millorar-ho.

Estratègies per promoure l’autoregulació

La coavaluació entre iguals estimula l’ajuda mútua.  Quan un aprenent avalua a un company, de fet, reflexiona també sobre la seva pròpia producció. Requereix aprofundir en els valors associats a la cooperació, així com en l’empatia per saber-se posar en el lloc de l’altre i trobar les maneres de comunicar-li les propostes.

L’heteroavaluació que duu a terme una persona adulta, amb l’objectiu d’ajudar l’aprenent a entendre la causa dels seus errors per tal que els pugui regular, és a dir, corregir.

L’autoavaluació que duu a terme cada alumne, que de fet és l’objectiu final de la coavaluació o de l’heteroavaluació.

Clica aquí per veure un vídeo-resum d’aquest apartat