Experiències de la competència comunicativa

Nens i nenes de 2 a 6 anys expliquen contes coneguts

L’aventura d’aprendre a escriure i la  correcció compartida

Converses sobre lectura (2 a 4 anys). Com ho feu per llegir?. Experiència a primària de lectura compartida. 

Experiència sobre la metacongició, una estratègia de comprensió lectora de 6 a 12 anys