Exemples de procés per consensuar criteris d’avaluació

Exemples de procés per consensuar criteris d’avaluació

Escola La Roureda, 6è, Mercè Mas, Sant Esteve de Sesrovires

Els alumnes han fet experiments relacionats amb els canvis de l’aigua al llarg del cicle natural. Cada equip d’alumnes ha fet un experiment d’un dels canvis, que després haurà de repetir davant dels companys i explicar-lo.

Taula d’avaluació de l’explicació oral d’un experiment sobre el cicle de l’aigua (E: expert, Av: avançat, Ap: aprenent i N: novell).

Abans de començar a preparar la presentació oral han consensuat, entre tota la classe, una taula amb els criteris d’avaluació de realització. Aquests alumnes ja coneixen la Base d’Orientació per pensar  sobre els experiments, a partir de plantejar-se preguntes del tipus: què volem saber? Què tenim? Què fem? Què creiem que passarà? Què passa? Per què passa? Quines proves tenim d’aquest perquè passa? i, per tant, ràpidament fan propostes aplicables als experiments realitzats.

Quan cada grup fa la presentació, els companys i la mestra omplen la taula, que després lliuren a l’equip que ha fet l’exposició.

Aquest equip ha de fer un resum de les recomanacions rebudes i decidir quines tindran en compte una propera vegada i per què.

Prendre decisions sobre què fer per superar les dificultats i, al final del procés, per qualificar

Es poden tenir moltes dades, i fins i tot haver-les analitzat, però si no es prenen bones decisions per tal d’aprendre, no serviran de res les hores dedicades. Les decisions que serveixen per aprendre són les que prenen els propis aprenents en interacció amb companys i amb persones adultes, perquè només ells mateixos poden corregir-se per superar les dificultats i poder fer el proper pas. Per fer-ho cal tenir present que:

  • Per aprendre, no es regulen els resultats d’una tasca, sinó algunes idees o procediments que s’han activat al realitzar-la, les accions aplicades, o fins i tot els sentiments que ens ha generat la seva realització.
  • Les propostes han de concretar què cal canviar en relació al pensament, l’acció, les maneres d’expressar-se o les emocions, com canviar-ho i per què aquesta decisió pot ser idònia. Cal que les propostes les concreti el propi alumne (amb l’ajuda d’adults i de companys), ja que és l’únic que pot corregir-se.
  • Els errors, obstacles o dificultats s’han de regular un a un. Quan n’hi ha molts, no es pot pensar que cal  superar-los tots alhora. Per tant, és important prioritzar, començant per les dificultats més bàsiques.
Carpeta d’aprenentatge del projecte.

La carpeta d’aprenentatges o portafolis és l’instrument més idoni per explicitar la presa de decisions (i de fet, tot el procés d’avaluació, ja que també hauria de recollir les dades i la seva anàlisi). Però també n’hi ha d’altres: contractes didàctics i propostes explicitades en activitats de coavaluació, entre d’altres.

La finalitat qualificadora de l’avaluació

Al final del procés d’aprenentatge d’uns determinats coneixements és important identificar-ne el nivell de qualitat assolit i tot allò que encara cal millorar per a quan tinguem necessitat d’utilitzar-los. Les persones necessitem reconèixer si ha valgut la pena tot l’esforç esmerçat i al mateix temps ser crítics amb nosaltres mateixos i reconèixer què és el que encara es pot aprendre. Consegüentment, aquesta avaluació també té una finalitat fonamentalment formativa i la pot dur a terme l’alumnat de manera que es contrasti amb la del docent. En tots els casos estudiats, la mitjana del nivell de coincidència és d’un 90%, sempre que s’hagin compartit els criteris d’avaluació.


Textos Instructius. Consensuem rúbrica. Escola La Roureda. Mercè Mas

A més, l’avaluació també pot tenir una finalitat acreditativa dels aprenentatges assolits en funció dels requeriments administratius fixats per la llei (que va canviant). Normalment, aquesta avaluació només cal fer-la a final de curs, cicle o etapa, i els resultats del conjunt del grup classe depenen en bona part de com s’hagi dut a terme l’avaluació reguladora. Hi ha moltes evidències que una bona avaluació-reguladora possibilita que molts més alumnes arribin a desenvolupar un nivell de competència acceptable.Per què avaluar? Amb quina finalitat?

Per què avaluar? Amb quina finalitat?
"Hem de passar d’una avaluació de l’aprenentatge a una avaluació entesa com aprenentatge.”
(Orientacions en el nou currículum finlandès)
2015
"Ensenyar, aprendre i avaluar són, de fet, processos coincidents.”
Jaume Jorba i Neus Sanmartí
1996
Neus Sanmartí (2020) Avaluar és aprendre
Finalitats de l'avaluació
La finalitat reguladora

Clica sobre l'icona per ampliar

La finalitat qualificadora

Clica sobre l'icona per ampliar

Per saber-ne més