Canvis que donen lloc a la producció de llamps

Canvis que donen lloc a la producció de llamps

Julià Hinojosa, Víctor López.

Hem vist com s’electritzen els cossos. Si les causes (fregament i/o trencament) persisteixen, les càrregues s’aniran acumulant -les negatives per un cantó i les positives per un altre-, de manera que si arriben a un cert valor crític, l’atracció entre elles (entre positives i negatives) serà tan gran que part del electrons saltaran atrets per la càrrega positiva de l’altre cos i justament això és un llamp

Com es formen els llamps a les tempestes?

A un núvol de tempesta clàssic, els cristalls de gel i les gotes d’aigua es mouen a gran velocitat a conseqüència dels forts vents. El fregament i els xocs entre cristalls i gotetes d’aigua donen lloc a càrregues elèctriques. Quan la càrrega acumulada arriba a un cert valor, es produeix el llamp. El llampec és la resplendor instantània produïda per aquest llamp i el tro és el so o soroll que s’origina. 

I a les erupcions volcàniques?

A les erupcions volcàniques l’acumulació de càrregues es genera a través dels dos mecanismes esmentats: la triboelectricitat i la fractoelectricitat. És important indicar que aquests mecanismes no són excloents entre sí i probablement estiguin actuant alhora a les erupcions. I de la mateixa forma, arribat a un cert valor crític de càrrega, salta el llamp.

 

Comprensió a través de l’experimentació

Material

Una pila i un clip desmuntat. 

Procediment

Situarem un extrem del clip al pol negatiu i l’altre al positiu de la pila. 

Predicció

Què creieu que passarà? Per què ho penseu?.

Observació

Observarem com salten les suspires. 

Explicació. Què passa?

Curtcircuitant-la es pot veure com salten guspires entre les connexions. Tot i que pot semblar que la guspira de l’experimentació és petita,  en aquest cas s’ha seleccionat la grandària adient per nens i nenes. Com més gran sigui la diferència entre la quantitat de càrregues entre dos pols, més gran serà la guspira, però també més perillosa i dificil de trobar. Per exemple, amb una diferencia de potencial de 30V l’efecte és més espectacular però no és recomanable per a ús infantil. Per a l’etapa escolar són adequades piles de  4,5V o 9V. 

Per què passa?

Les guspires salten entre les connexions quan estan una molt a prop de l’altra (a través del clip de ferro, que és un conductor).  La guspira no és petita si penses que la pila és només d’un volt i mig de diferència de potencial.

Caldrà reconèixer que una pila està formada per dos magatzems de càrregues -positiva i negativa-, com s’indica en la mateixa pila).  Quan es conecten els dos pols a través del clip de ferro, que és un bon conductor, les càrregues passen d’un a l’altre i salta la guspira.