Vídeos sobre la competència científica

Vídeos sobre la competència científica

Rúbriques

Rúbriques

Dins aquest apartat hi trobareu un recull de les diferents entrades on es mencionen les rúbriques. Està classificat per competències per facilitar l’aplicació. Les icones de la primera columna indiquen el format (blog, vídeo, pdf…) i el text de la tercera columna,  el nivell educatiu (si és pertinent).  

Què són i com es fan?
Rúbriques de la competència científica
Rúbriques de la competència comunicativa

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

De cicle mitjà fins a ESO

El professorat de l’escola Banús, de Santa Coloma de Gramenet, va elaborar una rúbrica al llarg de tot un curs, aplicable per avaluar aquest aprenentatge a tots els cicles.

Disseny didàctic i avaluació

Disseny didàctic i avaluació

Dins aquest apartat s’hi troba un recull de les diferents entrades que fan referència a la seqüència d’activitats. La seqüència, orientada a una progressió del coneixement, està pensada per facilitar la construcció de noves idees a partir de l’indagació i la modelització. Un procés en el qual l’avaluació forma part de l’aprenentatge. La seqüència es pot referir tant a una activitat (nivell micro de la programació) com a un procés complet (nivell macro).

Seqüència d'activitats

Fase d'exploració

Fase de construcció de coneixements

Fase d'estructuració

Fase d'aplicació

Comunicació pública a través de productes

Avaluació per part de l'equip docent

“Bones” preguntes

“Bones” preguntes

Dins aquesta entrada hi trobareu un recull d’apartats del web sobre les “bones preguntes”. S’aporten reflexions, propostes pràctiques i exemples sobre les “bones preguntes” com a instruments d’avaluació i per tant, com a eines facilitadores de la construcció d’aprenentatges relacionats amb els  models de diferents sistemes (materials, geològics, físics) i de la dimensió actitudinal de la competència científica. Esperem que us siguin útils. 

Com plantejar les propostes?

Quan s'han de plantejar les preguntes per afavorir una avaluació formadora? Com apropiar-se dels problemes? Quina diferència hi ha entre una predicció i una hipòtesi? Com treballar bé la dimensió metodològica?

Preguntes del model dels sistemes materials

Exemples de preguntes sobre material i propietats, sòlids, líquids i gasos, mescles i substàncies pures, canvis, cicle de la matèria, i estructura de la matèria.

Preguntes del model dels sistemes físics

Exemples de preguntes sobre masses, gravitatòria, electromagnètica, forces, velocitats i sobre la conservació de la matèria i l'energia.

Preguntes contextualitzades, productives, complexes, obertes i tancades

Exemples de preguntes situades en contextos reals que ajuden a identificar idees i coneixements previs, per poder entendre quin és el punt de partida i compartir objectius.

Preguntes del model dels sistemes geològics

Exemples de preguntes sobre la Terra a l'Univers, la geosfera, l'atmosfera, la hidrosfera, les roques, sòl, volcans, terratrèmols, fòssils i riscos naturals

Preguntes de la dimensió actitudinal de la competència científica

Quins són els meus valors i actituds cap a la ciència i/o els científics? Com i quan els poso en acció?

Webs recomanades

Aplicació de Recursos al Currículum

Cercador de recursos seleccionats pel CESIRE i classificats per etapes educatives i models sistèmics. Pràctics, útils, contrastats amb els millors professionals.

Enseñando ciencia con ciencia

És un PDF publicat pel Ministeri d'Educació el 2020, de 167 pàgines, que recull els darrers descobriments sobre com ensenyar ciència.

Avaluar per aprendre

Web del grup d'acció-reflexió d'aprenentatge entre iguals de Rosa Sensat. Hi trobareu molts recursos sobre avaluació i vídeos de Neus Sanmartí

Articles autobiogràfics (Àngels Prat)

Articles autobiogràfics (Àngels Prat)

Sobre la llengua com a base per l’aprenentatge dins les àrees o projectes

Sobre la llengua com a base per l’aprenentatge dins les àrees o projectes
Àngels Prat i Pla

Dins aquest apartat hi trobareu un recull dels articles que va publicar Àngels Prat i Pla, en solitari o en equip. Estan classificats per temes. Us podeu descarregar el pdf clicant sobre els títols. 

Publicacions sobre la competència lingüística (Àngels Prat)

Publicacions sobre la competència lingüística (Àngels Prat)

Tot seguit s’ofereix el recull de les publications d’Àngels Prat. Cliqueu sobre els títols dels articles per accedir als PDFs. 

Competència lingüística

Prat, Àngels. "Llegir i escriure, d'on venim? cap on anem?". Revista Guix, gener 2004.

La biblioteca escolar

Prat, Àngels. "Converses a la biblioteca. Parlar per llegir. Llegir per aprendre". 2012.

Comprensió lectora

Prat, Àngels. "Llegir, sempre igual, sempre diferent". Revista Perspectiva escolar, Rosa Sensat, 2005, núm 294.

Prat, Àngels. "Informar-se i comunicar-se amb eines d'avui per millorar les lectures de sempre". Editorial Graó. Revista Guix, 2003, núm 291.

Descobriment de la llengua. Educació infantil i 1r cicle

Prat, Àngels. "En trenta anys tot canvia, fins i tot la lletra". Editorial Graó. Revista Guix, 2007, n. 335, juny ; p. 33-37.

Competència lingüística i digital

Márquez, Conxita; Prat, Àngels. "Les recerques a internet: més que saber llegir". Revista Articles de didàctica de la Llengua i la Literatura, Graó, 2008, núm Núm.44, P.20-29.

Prat, Àngels. "Una eina per ajudar a organitzar la informació: Kidspiration". 2007.

Prat, Àngels. "La web de les tres bessones. un espai de comunicació. 1r cicle de primària". Editorial Rosa Sensat. Revista PERSPECTIVA ESCOLAR, 2000, pàgina 45.

Correcció ortogràfica