Base d’Orientació per planificar el contingut d’una exposició (oral o escrita) (infantil-primària)

Base d’Orientació per planificar el contingut d’una exposició (oral o escrita) (infantil-primària)

Font: adaptació d’Escola Pia de Sant Antoni-Barcelona, a partir d’una proposta de Guida Al·lès i Teresa Pigrau

Base d’Orientació per planificar el contingut d’una exposició (oral o escrita) sobre un animal, quan els alumnes ja han après sobre el tema a partir d’imaginar, observar, experimentar, conversar… (infantil-primària)

 

Els alumnes primer proposen, per parelles o en equips, quins són els principals aspectes que han de tenir en compte a l’explicar. Posteriorment es recullen les diferents opinions i es consensua quins són els aspectes clau. També es seleccionen les imatges que ens poden ajudar a recordar-ho.