Base d’Orientació per pensar en el que hem de procurar fer quan entrem a l’aula (infantil-1r primària)

Base d’Orientació per pensar en el que hem de procurar fer quan entrem a l’aula (infantil-1r primària)

Font: Ester Julve i Anna Tió. Escola Anna Ravell (Barcelona). Formació Guida Al·lès

Entre tota la classe es parla dels hàbits d’ordre que hem d’aplicar quan venim de fora i entrem a l’aula i es representen amb dibuixos. Els exemples que es mostren corresponen a dues classes paral·leles i es pot comprovar que no són iguals.