Base d’Orientació elaborada per alumnes per explicitar en què pensar per predir què passaria si desaparegués una de les espècies d’una cadena tròfica

Base d’Orientació elaborada per alumnes per explicitar en què pensar per predir què passaria si desaparegués una de les espècies d’una cadena tròfica

Font: Pilar Garcia. IES Joan Oliver, 1r BUP

Els alumnes per parelles elaboren la seva Base d’Orientació i posteriorment coavaluen les diferents produccions entre diferents parelles, i fan propostes de millora. Per tant, no s’arriba a una sola producció.