Base d’Orientació elaborada amb futurs mestres per pensar en les principals idees a tenir en compte quan es vol promoure en alumnes de primària el coneixement d’algun material

Base d’Orientació elaborada amb futurs mestres per pensar en les principals idees a tenir en compte quan es vol promoure en alumnes de primària el coneixement d’algun material

Font: Neus Sanmartí. Mestres d’Educació primària.

Després d’haver aprofundit en l’estudi d’un material concret i d’analitzar exemples de treball a l’aula, els futurs mestres van pensar en les principals idees a tenir en compte quan plantegessin l’estudi de qualsevol material. Es van discutir i agrupar al voltant de 3 grans blocs (substàncies, canvis i estructura).