Base d’Orientació d’expressió oral

Base d’Orientació d’expressió oral

Seguidament s’ofereix un exemple sobre el procés d’elaboració d’una base d’orientació a primaria i ESO. 
Figura 2: Alumne escrivint la Base d’Orientació, organitzada en apartats. Font: Meritxell Parés.

A partir de les observacions fetes i de la conversa a l’aula:

  1. Cada alumne planifica la seva pròpia Base d’Orientació (B.O.): què he de pensar i preveure quan prepari la introducció d’una exposició oral (figura 2).
  2. Després les compararem i avaluarem quines de les idees recollides ens agraden i també la forma d’explicitar-les, tenint en compte, a més, propostes que el docent pot suggerir al grup.
  3. Després cadascú refà la seva B.O. inicial i la recull en un lloc on la pugui trobar sempre que la necessiti (llibreta o carpeta d’aprenentatge, carpeta a l’ordinador…).
  4. El docent revisa les diferents produccions i, si cal, en fa un retorn. Per tant, hem avaluat-regulat la planificació i l’anticipació de les accions necessàries per preparar la introducció d’una exposició oral.
  5. Compartirem els criteris d’avaluació que ens han de permetre decidir la qualitat amb la qual apliquem la planificació feta.

Base d’Orientació

Contingut: es presenta el tema i l’objectiu de l’exposició, i es justifica per què és important i pot ser d’interès per al públic.

Estratègies explicatives:

S’escull alguna pregunta, anècdota o citació per captar l’atenció del públic i despertar interès.

Estratègies de control emocional:

S’apliquen per superar la vergonya, la por i la inseguretat com, per exemple, respirar a fons abans de començar, memoritzar la primera frase, somriure, mirar el públic, assajar prèviament…

Temps:

Es dedica més o menys un 10% del temps de l’exposició a la introducció.

Base d'orientació per a 3 i 4 anys

Base d'orientació de la competència comunicativa.

Base d'orientació per a 5 i 6 anys.

Base d'orientació de la competència comunicativa.

Base d'orientació per a 6 i 7 anys

Base d'orientació de la competència comunicativa.

Vull descarregar l'article en pdf correspondent a aquest apartat

Sanmartí i Puig, Neus (febrer 2020): Avaluem per aprendre a fer exposicions orals. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació.