Aprofundiment en les idees bàsiques (sistemes geològics)

Aprofundiment en les idees bàsiques (sistemes geològics)

Conxita Márquez. Neus Sanmartí

La Geologia pretén comprendre el funcionament del planeta Terra. Això suposa un repte perquè el nostre planeta és un cos dinàmic amb molts elements que hi interactuen i una història llarga i complexa. La Terra ha anat canviant. De fet, en aquest precís moment està canviant, i ho continuarà fent en el futur. A vegades els canvis són ràpids i violents, com quan es produeix un terratrèmol o una riuada, però no sempre és fàcil adonar-se’n. La majoria dels canvis que tenen lloc són molt lents i, per tant, s’emmarquen dins d’una escala de temps geològic. Una altra característica de la dinàmica terrestre és el fet que petits canvis en una part del planeta poden tenir conseqüències grans i sobtades en parts llunyanes, o bé poden tenir un efecte quasi imperceptible. Per exemple, un terratrèmol pot donar lloc a un tsunami catastròfic a un lloc llunyà, o petites repercussions en llocs propers a l’epicentre.

Així és important ajudar l’alumnat a aprendre a observar, parlar i pensar sobre els fenòmens geològics des d’una perspectiva sistèmica. Aquesta aproximació és molt útil perquè les ajuda a descriure i interpretar una gran varietat de fenòmens geològics (des de la formació i canvis en una roca fins als del relleu) que acabaran configurant el funcionament de la Terra i, a més, contribuint a l’adquisició de criteris per actuar de manera fonamentada i valorar la influència de l’activitat humana en el funcionament del sistema.

Cliqueu damunt els botons per ampliar informació

Canvis deguts a processos externs

Canvis deguts a dinàmiques internes

Esllavissades. Riuades. Cliqueu damunt el botó groc per ampliar informació