Aprofundiment en les idees bàsiques (sistemes vius)

Aprofundiment en les idees bàsiques (sistemes vius)

Montse Cabello, Mariona Domènech, Anna Marbà, Teresa Pigrau i Neus Sanmartí.

 

Ecosistema i evolució

L'Ecosistema, un escenari interactiu on succeeix l'evolució biològica

Funció de nutrició

Els éssers vius intercanvien matèria i energia i modifiquen el medi.

Funció de relació

Els éssers vius es relacionen amb el seu medi.

Funció de reproducció

Els éssers vius es perpetuen en el temps