Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones” preguntes (sistemes materials)

Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones” preguntes (sistemes materials)

Teresa Pigrau i Neus Sanmartí

A la naturalesa trobem un gran nombre de materials que tenen propietats molt diverses i que canvien a l’exercir diferents accions. En aquest apartat es fa un breu resum de:

Idees per treballar

Les idees bàsiques a treballar per explicar aquestes propietats i canvis

Idees per revisar

Les idees habituals de l'alumnat per revisar

"Bones" preguntes

Possibles bones preguntes que ajudin a la construcció de les idees al voltant del model "matèria"