Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones” preguntes (sistemes materials)

Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones” preguntes (sistemes materials)

Teresa Pigrau i Neus Sanmartí

A la naturalesa trobem un gran nombre de materials que tenen propietats molt diverses i que canvien a l’exercir diferents accions. Aquí es pot consultar una Base d’Orientació elaborada per un equip de mestres sobre el que s’ha de tenir en compte quan volem promoure el coneixement d’algun material.

En aquest apartat es fa un breu resum de: