Aprofundiment en les idees bàsiques  i en les “bones preguntes” (fenòmens físics)

Aprofundiment en les idees bàsiques i en les “bones preguntes” (fenòmens físics)

Model per explicar i interpretar fenòmens físics

Digna Couso

Julià Hinojosa

El model d’interaccions mecàniques (newtonianes) és un model essencial de la física aplicat als canvis de l’estat de moviment.