Analitzar les dades i emetre un judici

L’anàlisi de dades finalitat té per finalitat comprendre les raons dels errors i de les dificultats, és a dir, arribar a entendre quina és la “lògica” que ha aplicat l’alumnat al realitzar la tasca, esbrinar on rauen les dificultats per entendre una idea o aplicar un procediment o per gestionar les seves emocions, canviar actituds, etc., anant molt més enllà dels habituals “no pensa” o “no s’esforça”. Si els docents no entenem les causes de les dificultats de cada alumne (o d’un grup de treball o d’un grup-classe) serà impossible poder-los ajudar a regular-les. En conseqüència, si el propi noi o noia, grup de treball o classe no entenen les seves dificultats, no podran superar-les, és a dir, aprendre.

Per analitzar dades d’aprenentatges complexos, com ho són els competencials, disposem d’instruments com:

RÚBRIQUES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

XARXA SISTÈMICA

Són instruments que possibiliten reconèixer la diversitat d’accions o aspectes a tenir en compte, que són necessaris per  fer la tasca,, les raons de les diferents maneres de realitzar-les i/o en què és possible millorar.

Per exemple, la principal funció d’una rúbrica no és ni “posar notes” ni classificar l’alumnat, sinó poder entendre (el docent i el propi alumne) on rauen les dificultats principals i les seves possibles causes, així com reconèixer què es pot fer per superar-les i millorar.

Exemples
Anàlisi amb criteris d'avaluació (Educació infantil)

Exploració i anàlisi de les idees inicials infantils (I5) a través d'una llista de criteris d'avaluació, en relació a l'estudi dels volcans. Montse Torrella. Escola Tecnos, Terrassa. 

Anàlisi idees inicials (secundària)

Exploració i anàlisi de les idees inicials infantils (ESO) en relació a una pregunta (Quan van aparèixer els mamífers?. Pilar García. IES Joan Oliver.