Altres preguntes per aprofundir en les propietats dels materials

Altres preguntes per aprofundir en les propietats dels materials

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí. 
Per descriure materials

Com és?

Quines sensacions tens (què es nota) al fer una acció?

Quina propietat identifiquem quan fem sevir un determinat instrument?

Què passa quan apropem un imant al ferro? I a la fusta?

Com notem que hi ha aire al nostre voltant?

La llum és matèria, ‘pesa’ (té massa)?. I la calor? I l’aire? I l’aigua? ….

Quina diferència hi ha entre un cristall i un vidre?

El ferro és gris o està pintat de gris?

Per identificar materials

Com saber si és ferro o alumini?

Si té un determinat olor, gust, color…, podem saber quin material és?

Si té una determinada forma, grandària…, podem saber quin material és?

Com podem comprovar si l’aigua té la mateixa densitat que l’oli?

Com expliquem que un material s’enfonsi i, en canvi, suri un objecte fet del mateix material?

Com podem diferenciar la sal i el sucre, sense provar-los?

Quines propietats de l’aigua la fan tan útil per rentar i per què?

 Per què utilitzem cables de coure perquè circuli el corrent elèctric i no fils de plàstic?

Com podríem comprovar si tots els sòls són igualment permeables (filtren l’aigua)?

Per agrupar/classificar materials

Tal i tal material tenen el mateix … (propietat)? Com ho podem saber?

Entre diferents materials, quin és el que és més… (propietat)? Com ho poden comprovar?

En què s’assemblen el ferro i la fusta, l’aigua i l’oli, els diferents tipus de plàstic…? En què es diferencien? 

L’aigua, el gel i el vapor són el mateix material (substància) o són diferents? Com ho podem saber?

Per usos dels materials

Tal i tal material tenen el mateix … (propietat)? Com ho podem saber?

Per què utilitzem vidres per les finestres?

Quins objectes diferents es poden fer amb fusta, ferro, plàstic, ‘goma’…? 

Quines propietats té la fusta, el ferro, el plàstic, la ‘goma’… que les fa tan útils per fabricar aquest objecte? Ens podem imaginar un ganivet de plastilina, una sabata de ‘pedra’… ?

Per què els plàstics són uns materials tan útils? Quines propietats els fan útils i quines no?