Abans pensava…. Ara penso que….

Abans pensava…. Ara penso que….

Guida Al·lès, Gabriela Spano, Núria Vilà

 

En aquesta experiència, duita a terme a l’escola d’Es Molinar (Palma de Mallorca), per part de la mestra de 4t, Gabriela Spano, hem emprat la lectura d’una notícia sobre els volcans per contextualitzar i llançar un projecte de treball sobre el volcà de la Palma. L’experiència és aplicable a qualsevol altra tema que es vulgui treballar. Les passes que s’han seguit han estat:

CONNECTAR AMB ELS ESQUEMES PREVIS. Què penso sobre…..?  En aquest cas la tasca consistia a fer un dibuix amb dues imatges per donar  resposta a la següent pregunta: Com devia ser el volcà abans de l’erupció ? Com és ara?

Resulta interessant observar la riquesa i diversitat d’idees prèvies dels alumnes. 

LLEGIR LA NOTÍCIA. La notícia que vam llegir incloïa un vídeo on vam poder observar el canvi entre l’abans i el després.  El antes y el después del volcán: así ha surgido la nueva montaña de La Palma.

SINTETITZAR. Ara penso que. Com han canviat les nostres idees inicials? La tasca consisteix a dibuixar allò que hem descobert en relació a la pregunta inicial després d’haver-nos informat. Si hi ha alguna modificació es dibuixa en un altre full i s’hi aferra al damunt. 

POSAR EN COMÚ els dibuixos individuals. Quines  preguntes noves han sorgit?. A partir d’aquí recollim els dubtes que configuren un primer guió d’investigació.

Si és la primera vegada que fem aquesta rutina, val més fer-ho amb tota la classe, però si és una pràctica coneguda pel grup, ja poden treballar en equips cooperatius o per parelles.

Aquesta activitat ha durat una sessió de 55 minuts. L‘objectiu de la mestra era que els alumnes fossin conscients en una sessió, de que allò que sabem pot ser contrastat amb nova informació i pot evolucionar. 

Quan un alumne és conscient de com i per què les seves idees evolucionen,  desplega habilitats de raonament, i  alhora pensa sobre el seu procés d’aprenentatge. 

Les rutines de pensament, un encadenat d'estratègies

Aquesta seqüència de passos s’anomena  rutina de pensament. Es diu així perquè permet sintetitzar amb una frase breu (abans pensava, ara penso….) una seqüència en la que s’entrellacen de manera àgil diverses estratègies de comprensió lectora (connectar amb els esquemes previs, llegir de forma crítica i sintetitzar). Les rutines de pensament van ser formulades per l’Escola d’Educació de Harvard.  

Per ampliar informació: Swartz, R.J. et alt. (2013). El aprendizaje basado en el pensamiento. Cómo desarrollar en los alumnos las competencias del siglo XXI. Editorial SM. Biblioteca Innovación educativa. 

Al següent enllaç s’hi troba més informació sobre aquesta rutina concreta.