Seqüenciació de la dimensió metodològica al llarg de l’escolaritat

Teresa Pigrau. Neus Sanmartí

Els nens i nenes, des de ben petits, haurien de treballar les ciències a partir d’una metodologia en la qual la indagació fos una de les estratègies bàsiques d’aprenentatge. Per tant, hauran d’anar desenvolupant, poc a poc, les diferents capacitats que possibiliten ser competent a l’indagar i això comporta que a cada nivell educatiu es vagi aprofundint en els aspectes que les caracteritzen.

1r estadi

2n estadi

3r estadi

4t estadi